Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Strona główna » Wpisy z tagiem "pozyskiwanie funduszy unijnych"

Pozyskiwanie funduszy unijnych

Choć od kilku już lat mamy możliwość ubiegania się o dotacje w ramach różnych Programów pomocowych, faktem jest, że pozyskiwanie funduszy unijnych do zadań prostych nie należy. W praktyce bowiem, środki te można uzyskać tylko wtedy, gdy posiada się wiedzę dotyczącą tego gdzie złożyć wniosek, co w nim napisać a także jak należycie przygotować dokumentację konkursową. Cały wpis

Środki unijne szansą na realizację wielu inwestycji

Pieniądze są potrzebne na wszystko. Nie ma dziedziny, do funkcjonowania której nie okazałyby się niezbędne. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków pieniędzy brakuje. Często nie starcza ich na bieżące funkcjonowanie, a co dopiero na realizowanie dużych, kosztownych inwestycji. Ponieważ trzeba je jednak z czasem przeprowadzić, konieczne jest znalezienie metody, dzięki której możliwe będzie ich pozyskanie. Cały wpis

Fundusze dla oświaty

Ciężko nie przyznać, że pośród obszarów, w których szczególnie przydatne stają się pieniądze przyznawane z budżetu unijnego jest oświata. Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest więc na działania powiązane z właściwym kształceniem dzieci i młodzieży szkolnej, przez co jest ona lepiej przygotowanej do podejmowania decyzji i pracy w późniejszym czasie. Cały wpis

Kiedy można ubiegać się o dotacje?

Pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/) każdorazowo wiąże się z koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów, zwłaszcza stosownego wniosku. Wniosek o dotację musi być złożony w wyznaczonym terminie, w którym odbywa się nabór wniosków. Informacje o naborze wniosków zawsze ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by osoby zainteresowane udziałem w konkursie miały czas na przygotowanie. Cały wpis

Pozyskiwanie funduszy unijnych w latach 2014-2020

Wiele osób z niecierpliwością oczekuje na moment uruchomienia środków, umożliwiających pozyskiwanie funduszy unijnych na lata 2014-2020.W chwili obecnej wszystko jest na dobrej drodze, aby pierwsze konkursy wystartowały już na początku przyszłego roku. Jednak, jak pokazuje praktyka nie ma co się łudzić, że będzie można od razu skorzystać z wszystkich programów. Zapowiada się jednak iż nadchodzący wielkimi krokami rok 2015 będzie bardzo rozwojowym okresem, jeśli chodzi o możliwości korzystania z nowych pieniędzy, jakie popłyną do nas z Unii Europejskiej. Cały wpis

Dla kogo przeznaczone są środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w skrócie PO KL, możliwe jest zarówno dla szeregu instytucji, jak i grup społecznych. Wyróżniamy wśród nich beneficjentów, a zatem podmioty, którym przyznawane jest wsparcie finansowe na realizację projektów, a także uczestników, czyli instytucje, bądź też osoby, które otrzymują w ramach tych projektów konkretne i wymierne wsparcie. Cały wpis

Skuteczne podnoszenie poziomu innowacyjności

Rynek, na którym działają przedsiębiorstwa i firmy różnego typu, podlega nieustannym przeobrażeniom. Zmieniają się kwestie dotyczące panujących trendów w wielu dziedzinach, sposobów produkcji, pożądanych jakości i nowych, pojawiających się na świecie wyrobów, co do których klienci są przekonani o ich wysokiej jakości i dlatego przejawiają pragnienie posiadania ich również u siebie. Cały wpis

Jak wpłynąć na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

Zmienność rynku, na którym działają jednostki gospodarcze różnej branży, powoduje nieustanny ruch i przepływ informacji, który z kolei wpływa na coraz bardziej widoczne zwiększanie innowacyjności stosowanych technologii, dążenia do skutecznego stawiania oporu konkurencji za sprawą stosowanych technik działań oraz dorównania firmom funkcjonującym na rynkach zagranicznych, zwłaszcza pod względem metodologii i skuteczności prowadzonych inwestycji. Cały wpis