Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Szybka ścieżka – dofinansowanie projektów z zakresu wysokich i średnich technologii

Szybka ścieżka jest poddziałaniem 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Jej adresatami mogą być przedsiębiorcy, jednak tylko Ci, którzy spełniają kryteria:

  • mikro,
  • małych
  • i średnich przedsiębiorstw.
Szybka ścieżka jest poddziałaniem 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój

Autor zdjęcia: jaycross

Przedsiębiorcy Ci mogą ubiegać się o dofinansowanie dla swoich projektów, które objąć może realizację badań przemysłowych lub prac rozwojowych prowadzonych nad rozwiązaniami technologicznymi i produktami, które służyć mają rozwojowi prowadzonej działalności gospodarczej, a także wzmacnianiu ich pozycji konkurencyjnej, pod warunkiem jednak, że przedmiotem projektu będzie rozwiązanie, które wpisywać będzie się w tak zwaną Krajową inteligentną specjalizację.

Krajowe inteligentne specjalizacje

Krajowe inteligentne specjalizacje są branżami, których rozwój zapewnić ma:

  • tworzenie innowacyjnych rozwiązań społeczno-gospodarczych,
  • zwiększenie wartości dodanej gospodarki
  • i podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki na arenie międzynarodowej.

W obecnej perspektywie budżetowej na lata 2014-2020, wsparciem ze środków Unii Europejskiej obejmowane są przede wszystkim projekty wpisujące się w inteligentne specjalizacje, co Szybka ścieżka (więcej o Ścieżce tutaj: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania_2/) i procedury związane z przyznawaniem z niej środków potwierdza.

Dlatego właśnie, przedsiębiorcy chcący uzyskać pomoc, powinni mieć na uwadze to, by ich projekty realizowane były w obszarach zgodnych z inteligentnymi specjalizacjami.

Z funduszy unijnych przeznaczonych na

  • wsparcie badań,
  • wsparcie rozwoju
  • wsparcie innowacji,

– wszystko to w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (POIR), finansowaniem objęte będą wyłącznie projekty dotyczące inteligentnych specjalizacji, a więc tych, które posiadają największy potencjał innowacyjny i konkurencyjny.

Wpis w kategorii: Szybka ścieżka

Tagi: , , ,

Comments are closed.