Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Skąd pozyskać środki na realizację pomysłu biznesowego?

Żyjemy w takich czasach, że ciężko cokolwiek zrealizować nie posiadając odpowiedniego zaplecza finansowego. Dotyczy to zarówno sfery osobistej, jak i zawodowej, a zwłaszcza biznesowej. Pieniądze są nam potrzebne na wszystko od dodatkowych zajęć dla naszych dzieci począwszy, a na zakupie maszyn do firmy skończywszy. Prowadząc własną firmę jest się w dużej mierze zdanym samemu na siebie. Nie mając stałej pensji, samemu trzeba dołożyć odpowiednich starań, by móc wypłacić świadczenia swoim pracownikom i odprowadzić do fiskusa podatki. Cały wpis

Środki unijne szansą na realizację wielu inwestycji

Pieniądze są potrzebne na wszystko. Nie ma dziedziny, do funkcjonowania której nie okazałyby się niezbędne. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków pieniędzy brakuje. Często nie starcza ich na bieżące funkcjonowanie, a co dopiero na realizowanie dużych, kosztownych inwestycji. Ponieważ trzeba je jednak z czasem przeprowadzić, konieczne jest znalezienie metody, dzięki której możliwe będzie ich pozyskanie. Cały wpis

Fundusze dla oświaty

Ciężko nie przyznać, że pośród obszarów, w których szczególnie przydatne stają się pieniądze przyznawane z budżetu unijnego jest oświata. Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest więc na działania powiązane z właściwym kształceniem dzieci i młodzieży szkolnej, przez co jest ona lepiej przygotowanej do podejmowania decyzji i pracy w późniejszym czasie. Cały wpis

Kiedy można ubiegać się o dotacje?

Pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/) każdorazowo wiąże się z koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów, zwłaszcza stosownego wniosku. Wniosek o dotację musi być złożony w wyznaczonym terminie, w którym odbywa się nabór wniosków. Informacje o naborze wniosków zawsze ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by osoby zainteresowane udziałem w konkursie miały czas na przygotowanie. Cały wpis

Kredyt technologiczny szansą dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm

Od lat, najbardziej aktywni i skuteczni w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy pochodzących z budżetu unijnego są w naszym kraju przedsiębiorcy. Niestety, z roku na rok coraz trudniej jest otrzymać pieniądze unijne, również dla przedsiębiorców, a już zwłaszcza tych, którzy planują realizować projekty o charakterze typowo inwestycyjnym. Cały wpis

Pozyskiwanie funduszy unijnych w latach 2014-2020

Wiele osób z niecierpliwością oczekuje na moment uruchomienia środków, umożliwiających pozyskiwanie funduszy unijnych na lata 2014-2020.W chwili obecnej wszystko jest na dobrej drodze, aby pierwsze konkursy wystartowały już na początku przyszłego roku. Jednak, jak pokazuje praktyka nie ma co się łudzić, że będzie można od razu skorzystać z wszystkich programów. Zapowiada się jednak iż nadchodzący wielkimi krokami rok 2015 będzie bardzo rozwojowym okresem, jeśli chodzi o możliwości korzystania z nowych pieniędzy, jakie popłyną do nas z Unii Europejskiej. Cały wpis