Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Jak pozyskać dotację unijną?

Jeśli jesteś zainteresowany dotacją unijną na rozpoczęcie swojej działalności gospodarczej, nie musisz być osobą bezrobotną zgłoszoną w swoim urzędzie pracy. Jedynym warunkiem jest to, aby osoba ubiegająca się o dotację nie miała zarejestrowanej firmy 12 miesięcy przed przystąpieniem do projektu unijnego.

Jednym z pierwszych kroków podjęcia starań o dofinansowanie z Unii Europejskiej jest opracowanie celu, na jaki zostaną przeznaczone otrzymane pieniądzeJednym z pierwszych kroków podjęcia starań o dofinansowanie z Unii Europejskiej jest opracowanie celu, na jaki zostaną przeznaczone otrzymane pieniądze. Należy przygotować przejrzysty biznesplan działalności firmy, w którym zostanie jasno wytoczone, co planujemy zrealizować i jakie ma to przynieść korzyści. Jeśli staramy się o środki na rozpoczęcie własnej działalności, niezbędna będzie pomoc w uzyskaniu dotacji ze strony odpowiednio dobranego programu operacyjnego w ramach, którego można zrealizować nasz plan. Wzmiankowane instytucje przeprowadzają konkursy na najlepsze projekty, które mają szanse na dofinansowanie.

Przy składaniu wniosków dotyczących pozyskania funduszy należy przestrzegać wyznaczonych terminów i korzystać z pomocy instytucji, do których należy złożyć dokumenty. Należy też pamiętać o tym, by zapoznać się dokładnie z dokumentacją programu, z którego pragniemy skorzystać. Odpowiednie formularze dotyczące wybranych programów można wypełnić na stronach wybranego programu unijnego. Do wniosków dołączone są instrukcje, z których może skorzystać każdy obywatel, a w szczególności te osoby, które przystępują do wypełniania takich dokumentów po raz pierwszy. Trzeba pamiętać o dodatkowych formularzach, takich jak harmonogram realizacji programu, analiza SWOT (o której więcej pod adresem: http://pl.wikipedia.org/wiki/Analiza_SWOT), biznesplan oraz studium wykonalności, które należy dostarczyć w wersji papierowej i elektronicznej do wglądu. Oddane dokumenty zostaną ocenione pod względem formalnym i merytorycznym. Wszystkie dane projektu zostaną zweryfikowane zgodnie z wymogami unijnymi ? czy będą one realizowane i w jaki sposób. Organy sprawdzające projekty mają czas na ich weryfikację do 3 miesięcy. Po rozpatrzeniu wniosków dochodzi do podpisania umowy z instytucją, która przekaże dofinansowanie. W umowie są zawarte informacje na temat obowiązków i uprawnień petenta, harmonogram realizacji projektu, budżet oraz sposób rozliczania finansowanego projektu. Należy także przedstawić dokumenty świadczące o niezaleganiu ze składkami ZUS. Fundusz jest wypłacany, jako refundacja, ale by ją uzyskać, należy dodatkowo przygotować wniosek o płatność oraz dokumenty (faktury) potwierdzające, na co zostały rzeczywiście wydane pieniądze. Rozliczenie projektu i wypłata pieniędzy następuje po zweryfikowaniu wniosku.

Pomoc w uzyskaniu dotacji unijnych można uzyskać w specjalnych oddziałach instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie projektami unijnymi.

Wpis w kategorii: Dotacje i fundusze unijne

Tagi: , , , ,

Comments are closed.