Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Badania na rynek – wsparcie dla MŚP z sektora B+R

Spora grupa przedsiębiorców z sektora mikr-, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w sektorze B=R chce skorzystać z dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania Badania na rynek. Co istotne, poddziałanie to adresowane jest zarówno do przedsiębiorstw rozpoczynających swoją działalność, jak i tych, które działają już na rynku. Tak, więc, z możliwości skorzystania z tego rodzaju dofinansowania mogą skorzystać również nowopowstałe przedsiębiorstwa, także, jeśli znajdują się w sytuacji, gdy ich projekty badawcze znajdują się dopiero w fazie zalążkowej, jednak swoją działalność prowadzą w sektorach postrzeganych, jako zaawansowane technologicznie.

Spora grupa przedsiębiorców z sektora mikr-, małych i średnich przedsiębiorstw, działających w sektorze B=R chce skorzystać z dofinansowania udzielanego w ramach poddziałania Badania na rynek

Autor zdjęcia: SandiaLabs

Warto tu wspomnieć, że poddziałanie Badania na rynek realizowane jest w ramach Programu Operacyjnego Badania i Rozwój.

Wsparcie dla projektów badawczo-wdrożeniowych

Wsparcie nakierunkowane jest na finansowanie projektów badawczo-wdrożeniowych. Spełniony musi zostać jednak warunek, że ukierunkowane są one do komercjalizacji wyników i realizowane są przez przedsiębiorców, którzy działają we współpracy z instytucjami typu B+R.

Wsparcie z poddziałania Badania na rynek, może być przeznaczone na pokrycie wydatków (więcej: http://www.strategor.pl/mozliwosci-finansowania/), niezbędnych do:

  • uruchomienia wytwarzania nowego produktu,
  • rozpoczęcia świadczenia nowej usługi.

Wpis w kategorii: Badania na rynek

Tagi: , , , , , ,

Comments are closed.