Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Strona główna » 2015 » Czerwiec

Kiedy można ubiegać się o dotacje?

Pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/) każdorazowo wiąże się z koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów, zwłaszcza stosownego wniosku. Wniosek o dotację musi być złożony w wyznaczonym terminie, w którym odbywa się nabór wniosków. Informacje o naborze wniosków zawsze ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by osoby zainteresowane udziałem w konkursie miały czas na przygotowanie. Cały wpis