Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Gdzie szukać pomocy w uzyskaniu dotacji?

Cyklicznie organizowane są konkursy, w wyniku, których uzyskać można dotacje. Aby móc jednak stać się beneficjentem jednego z Programów, trzeba przejść przez szereg, czasem dość skomplikowanych procedur. Wymagane jest również dopasowanie się do wymogów instytucji organizujących konkursy. Cały wpis

Skąd pozyskać środki na realizację pomysłu biznesowego?

Żyjemy w takich czasach, że ciężko cokolwiek zrealizować nie posiadając odpowiedniego zaplecza finansowego. Dotyczy to zarówno sfery osobistej, jak i zawodowej, a zwłaszcza biznesowej. Pieniądze są nam potrzebne na wszystko od dodatkowych zajęć dla naszych dzieci począwszy, a na zakupie maszyn do firmy skończywszy. Prowadząc własną firmę jest się w dużej mierze zdanym samemu na siebie. Nie mając stałej pensji, samemu trzeba dołożyć odpowiednich starań, by móc wypłacić świadczenia swoim pracownikom i odprowadzić do fiskusa podatki. Cały wpis

Środki unijne szansą na realizację wielu inwestycji

Pieniądze są potrzebne na wszystko. Nie ma dziedziny, do funkcjonowania której nie okazałyby się niezbędne. Niestety, w zdecydowanej większości przypadków pieniędzy brakuje. Często nie starcza ich na bieżące funkcjonowanie, a co dopiero na realizowanie dużych, kosztownych inwestycji. Ponieważ trzeba je jednak z czasem przeprowadzić, konieczne jest znalezienie metody, dzięki której możliwe będzie ich pozyskanie. Cały wpis

Fundusze dla oświaty

Ciężko nie przyznać, że pośród obszarów, w których szczególnie przydatne stają się pieniądze przyznawane z budżetu unijnego jest oświata. Pozyskiwanie funduszy unijnych możliwe jest więc na działania powiązane z właściwym kształceniem dzieci i młodzieży szkolnej, przez co jest ona lepiej przygotowanej do podejmowania decyzji i pracy w późniejszym czasie. Cały wpis

Kiedy można ubiegać się o dotacje?

Pozyskiwanie funduszy unijnych (więcej: http://www.strategor.pl/) każdorazowo wiąże się z koniecznością złożenia odpowiednich dokumentów, zwłaszcza stosownego wniosku. Wniosek o dotację musi być złożony w wyznaczonym terminie, w którym odbywa się nabór wniosków. Informacje o naborze wniosków zawsze ogłaszane są z odpowiednim wyprzedzeniem, tak by osoby zainteresowane udziałem w konkursie miały czas na przygotowanie. Cały wpis

Kredyt technologiczny szansą dla przedsiębiorstw z sektora małych i średnich firm

Od lat, najbardziej aktywni i skuteczni w pozyskiwaniu i wykorzystywaniu funduszy pochodzących z budżetu unijnego są w naszym kraju przedsiębiorcy. Niestety, z roku na rok coraz trudniej jest otrzymać pieniądze unijne, również dla przedsiębiorców, a już zwłaszcza tych, którzy planują realizować projekty o charakterze typowo inwestycyjnym. Cały wpis