Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Strona główna » 2014 » Październik

Dla kogo przeznaczone są środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w skrócie PO KL, możliwe jest zarówno dla szeregu instytucji, jak i grup społecznych. Wyróżniamy wśród nich beneficjentów, a zatem podmioty, którym przyznawane jest wsparcie finansowe na realizację projektów, a także uczestników, czyli instytucje, bądź też osoby, które otrzymują w ramach tych projektów konkretne i wymierne wsparcie. Cały wpis