Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Strona główna » 2014 » Kwiecień

Biznesplan a studium wykonalności w kontekście starań o dotacje unijne

Biznesplan nie zawsze jest wymaganym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale stanowi załącznik, którego nie można pominąć podczas projektowania inwestycji, jakie zakładają rozwój przedsiębiorstwa. W przypadku dotacji unijnych został opracowany jeden główny wzór tworzenia biznesplanu dla danego rodzaju dotacji. Cały wpis