Fundusze i dotacje europejskie

Blog dla przedsiębiorczych

Pozyskiwanie funduszy unijnych w latach 2014-2020

Wiele osób z niecierpliwością oczekuje na moment uruchomienia środków, umożliwiających pozyskiwanie funduszy unijnych na lata 2014-2020.W chwili obecnej wszystko jest na dobrej drodze, aby pierwsze konkursy wystartowały już na początku przyszłego roku. Jednak, jak pokazuje praktyka nie ma co się łudzić, że będzie można od razu skorzystać z wszystkich programów. Zapowiada się jednak iż nadchodzący wielkimi krokami rok 2015 będzie bardzo rozwojowym okresem, jeśli chodzi o możliwości korzystania z nowych pieniędzy, jakie popłyną do nas z Unii Europejskiej. Cały wpis

Studium wykonalności projektu w inwestycjach infrastrukturalnych i komunalnych

Jeszcze kilkanaście lat temu, zanim Polska przystąpiła do struktur Unii Europejskiej, studium wykonalności było dokumentem, który bardzo rzadko był wymagany przez wszelkie instytucje i organizacje o charakterze  finansowym. Sytuacja ta zmieniła się diametralnie w momencie, gdy pojawiły się fundusze europejskie i zaczęto finansować inwestycje z tych środków. Sytuacja ta dotyczy zwłaszcza dużych inwestycji prowadzonych na terenie naszego kraju o charakterze komunalnym i infrastrukturalnym. Cały wpis

Dla kogo przeznaczone są środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki?

Pozyskiwanie funduszy unijnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w skrócie PO KL, możliwe jest zarówno dla szeregu instytucji, jak i grup społecznych. Wyróżniamy wśród nich beneficjentów, a zatem podmioty, którym przyznawane jest wsparcie finansowe na realizację projektów, a także uczestników, czyli instytucje, bądź też osoby, które otrzymują w ramach tych projektów konkretne i wymierne wsparcie. Cały wpis

Skuteczne podnoszenie poziomu innowacyjności

Rynek, na którym działają przedsiębiorstwa i firmy różnego typu, podlega nieustannym przeobrażeniom. Zmieniają się kwestie dotyczące panujących trendów w wielu dziedzinach, sposobów produkcji, pożądanych jakości i nowych, pojawiających się na świecie wyrobów, co do których klienci są przekonani o ich wysokiej jakości i dlatego przejawiają pragnienie posiadania ich również u siebie. Cały wpis

Jak wpłynąć na zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw

Zmienność rynku, na którym działają jednostki gospodarcze różnej branży, powoduje nieustanny ruch i przepływ informacji, który z kolei wpływa na coraz bardziej widoczne zwiększanie innowacyjności stosowanych technologii, dążenia do skutecznego stawiania oporu konkurencji za sprawą stosowanych technik działań oraz dorównania firmom funkcjonującym na rynkach zagranicznych, zwłaszcza pod względem metodologii i skuteczności prowadzonych inwestycji. Cały wpis

Wsparcie unijne dla przedsiębiorstw

Choć pozyskiwanie funduszy unijnych na rozwój firmy jest dla każdego przedsiębiorcy niewątpliwie bardzo atrakcyjne, zdawać należy sobie sprawę z tego, że droga po dotacje może być długa i pełna przeszkód (więcej: http://www.strategor.pl/). Z powodu dość skomplikowanych procedur i wielu formalności, spora część firm na starcie rezygnuje ze starania się o fundusze unijne. Biorąc jednak pod uwagę to, jak wiele pozytywnych skutków mogą one przynieść dla przedsiębiorstwa, z pewnością warto postarać się o ich uzyskanie. Cały wpis

Biznesplan a studium wykonalności w kontekście starań o dotacje unijne

Biznesplan nie zawsze jest wymaganym dokumentem przy ubieganiu się o dofinansowanie z Unii Europejskiej, ale stanowi załącznik, którego nie można pominąć podczas projektowania inwestycji, jakie zakładają rozwój przedsiębiorstwa. W przypadku dotacji unijnych został opracowany jeden główny wzór tworzenia biznesplanu dla danego rodzaju dotacji. Cały wpis